HET PROGRAMMA

Dinsdag 29 september 2020 van 15.00-17.00 uur (online).

We starten deze middag met een webinar. Je kunt kiezen uit twee interessante onderwerpen:

  • Beroepsgericht Onderwijs in een Hybride leeromgeving door Anja Hagenaars (ROC Nijmegen) of
  • Van noodgedwongen afstandsonderwijs naar beter onderwijs met ict (of toch niet?) door Marijke Kral (HAN)

Vervolgens zijn er twee rondes breakoutrooms. Ook hier heb je een keuzemogelijkheid. We hebben maar liefst 13 verschillende onderwerpen! Hieronder kun je lezen welke breakoutrooms beschikbaar zijn deze middag en door wie ze gehost worden. Een moeilijke keuze! Gelukkig mag je er twee volgen. Je keuze kun je tijdens de MeetUp kenbaar maken (en hoef je dus niet nu door te geven).

Webinar Beroepsgerichte Didactiek

Beroepsgericht onderwijs in een Hybride leeromgeving.
We leiden op voor een beroep, maar waar en hoe geven we vorm aan goed beroepsgericht onderwijs? Is een hybride leeromgeving daar een hulpmiddel bij?
Zijn we in staat daar een kritische beroepssituatie te creëren waarbinnen studenten kunnen leren? Wat draagt een hybride leeromgeving dan precies bij aan het beroepsonderwijs? En wat is de rol van een docent hierbij? Anja Hagenaars deelt haar kennis, ervaring en visie op dit thema.

Anja Hagenaars (ROC Nijmegen)

Webinar Leren en lesgeven met en over ICT

Van noodgedwongen afstandsonderwijs naar beter onderwijs met ICT (of toch niet?)

Uit chaos ontstaat leven, uit orde gewoonte. Het afstandsonderwijs heeft veel gevraagd ineens van docenten (en studenten) en doet dat nog steeds. Maar het heeft ook ontwikkeling, nieuwe inzichten en vragen over de (on)mogelijkheden van ict gebracht. Welke ontwikkeling, dilemma’s en vragen benoemen docenten en komen naar voren uit de antwoorden van 2400 mbo-docenten? Wat is nodig om de ervaringen door te zetten naar beter en werkbaar onderwijs met ICT?

Marijke Kral (HAN)

 

De Breakoutroomsessies

Designteam Afstandsleren

Kees Witsmeer en Kees Koning (ROC Aventus)
Wij willen met behulp van afstandsleren de beroepscompetentie, veelvuldig communiceren met behulp van digitale hulpmiddelen, die al veel gebruikt worden bij de uitvoering van het beroep accountmanager, toevoegen aan de opleiding Junior accountmanager.

Verduurzamen van innovaties

Ineke Moonen (ROC Nijmegen)
In de werkgroep Beroepsgerichte Didactiek is gewerkt met designteams die mooie producten en innovaties hebben opgeleverd. Hoe zorg je ervoor dat deze innovaties ook succesvol worden? Welke aspecten zijn van belang om de innovaties te verduurzamen? Daarover gaat deze workshop!

Designteam Bewegend leren

Benne Huisman en Joop van der Horst (ROC Graafschap College)
Bewegen stimuleert het brein.  Kom in beweging en leer. Het designteam “Bewegend leren” onderzoekt de mogelijkheden om leren en bewegen te combineren en onderzoekt of dit daadwerkelijk bijdraagt aan betere studieresultaten.

Samen leren en ontwikkelen in een community of practice: geleerde lessen

Irma van der Neut (HAN)
Docenten van vijftien mbo’s hebben twee jaar kennis gedeeld en producten ontwikkeld in de Community of practice Leren en ICT. Dat heeft rijke inzichten opgeleverd over samen werken en leren. Die we graag met jullie delen. We willen met jullie verkennen of deze manier van samen leren en ontwikkelen ook voor andere mbo-docenten interessant is. Wat zijn jullie ervaringen en ideeën daarbij? Wat is er nodig?

Welke ICT-geletterdheid van studenten is nodig?

Hannie van der Heijden (ROC Aventus) en Marc Jansen (ROC Nijmegen)
De ICT-geletterdheid van docenten bepaalt in grote mate de keuzes voor ICT gerelateerde werkvormen. Deze keuzes hebben weer impact op de gewenste ICT-geletterdheid van studenten. Met de tool die wij ontwikkelen kan inzichtelijk gemaakt worden welke ICT-competenties (docent en student) er bij een te kiezen ICT-werkvorm gewenst is.

Designteam Burgerschap

Rob Verheijen en Loes Nobbe (HAN)
Binnen het designteam burgerschap onderzoeken lerarenopleiders geschiedenis samen met docenten van ROC Nijmegen en ROC Rijn IJssel op welke manier we studenten geschiedenis beter kunnen voorbereiden op het lesgeven op het mbo, en meer specifiek het vak burgerschap. Tijdens de break-outroomsessie delen we onze plannen en willen we input ophalen rondom dit vraagstuk.

Designteam Helpende

Gerard Reimink (ROC Rijn IJssel)
Voor verzorgers van onderwijs lijkt het een vanzelfsprekendheid dat studenten taalvaardig zijn. Sommige studenten zijn echter nog maar net in Nederland of zijn op een andere manier gehinderd in hun ontwikkeling van lees- of schriftelijke vaardigheden. Het Designteam Helpende heeft onderzocht hoe met visuele middelen de impact van onderwijsinstructies groter wordt.

Beroepsgerichte lessen ontwerpen

Ellen Leenaarts (HAN)
Hoe kun je leraren in opleiding voorbereiden op een carrière in het onderwijs? Kunnen we meer aandacht voor beroepsgerichte didactiek in de lerarenopleidingen genereren?
Het ontwerpinstrument MBO helpt leraren in het mbo én lerarenopleiders om betekenisvolle beroepsgerichte lessen te ontwerpen!

Van onderbuikgevoel naar onderzoeksvraag

Renske Postuma (ROC A12)
In deze tijd van verandering staan we voor complexe vraagstukken. Je wilt met een team met deze vraagstukken aan de slag. Hoe kom je nu tot een concrete onderzoeksvraag waarmee je efficiënt te werk kunt gaan? Deze workshop kan je daarbij helpen.

Designteam talentontwikkeling

Paul Bekkers (ROC Leijgraaf)
We herkennen het allemaal, de student waarvan we dachten dat we die helemaal kennen, blijkt een heel verrassende onbekende kant te hebben en/of blijkt over talenten te beschikken die wij (en vaak de student zelf ook) niet eerder heeft gezien/erkend. Reik je student TOOLS aan om er mee aan de slag te gaan!

Designteam LOB

Roos Kusters (Summa College)
Een interactieve sessie over gepersonaliseerd leren met ICT bij loopbaanoriëntatie en begeleiding.

 

Designteam Robotica

Ilse Jagers en Ingolf van Doorn (Helicon)

We kijken terug in het verleden om daarmee te voorspellen wat er aan gaat komen. Hoe gaat de wereld er in de toekomst uit zien? Wat gaat AI ons brengen? Hoe kunnen we zorgen dat wij nu opleiden voor de toekomst? Op welke manier gaat Helicon Opleidingen deze uitdaging aan?

 

 

Organisatie Gelderse Professionaliseringsagenda in samenwerking met Onderzoekswerkplaats.