Ga terug naar overzicht

Binnen het Gelderse mbo zijn in het schooljaar 2017-2018 een aantal designteams gestart. De ontwikkelingen van de designteams zijn op de website te volgen. Met regelmaat zullen er nieuwsberichten gepost worden. Binnen de kenniskring beroepsgerichte didactiek bestaan deze multidisciplinaire teams uit docenten en/of onderwijsregisseurs, een onderzoeker en een facilitator.  Hieronder staat een overzicht van de designteams en de grove ontwerpvraag:

ROC Aventus

Hoe ontwikkelen we integrale opdrachten die aan de vraag van de gebruikers voldoen voor de Zorg opleiding binnen Aventus?

ROC RijnIJssel

Hoe ontwikkelen we het curriculum van de opleiding Gezondheidspreventie binnen RijnIJssel zodanig dat dit voldoet aan de behoefte van de huidige en de toekomstige vraag op de arbeidsmarkt in de omgeving van Arnhem?

Graafschap College

Hoe verbeteren we een gedeelte van het onderwijsprogramma in de hybride leeromgeving in het 2e jaar van de opleiding Sport en Bewegen?

ROC Nijmegen

Hoe kunnen we onze student opleiden tot flexibele Verpleegkundige en hierbij aansluiten bij de huidige en toekomstige vraag uit de regio? Hierbij willen we werken aan leervragen in de praktijk. De student doet ervaring op binnen meerdere instellingen in de regio. Wat vraagt dit van de docent en het onderwijsprogramma?

ROC A12

Hoe krijgen we de student aan het leren in een realistische leeromgeving? Wat hebben we hiervoor nodig? Wat doet dit met de docentenrol, wordt dit een regierol? Hoe maken we studenten eigenaar van het leerproces?

Helicon Opleidingen

Hoe zetten we het bedrijf optimaal in als bindmiddel bij leerlinggerichte beroepsdidactiek? Eco-toxicologie; bedrijf gestuurde eindtermen, leerling gestuurd onderwijs, excellentie?

HAN ILS

Hoe ziet het ontwerpmodel van een docent in het mbo eruit? We willen met de lerarenopleiding aansluiten bij onze gebruikers; het mbo, de student en de docent. Hierbij staat het ontwerpen, de beroepsgerichte didactiek en de context centraal.

Kennisgroep

Beroepsgerichte didactiek

Het bewust inzetten van beroepsgerichte didactiek maakt het onderwijs in het mbo interessant en beroepsspecifiek. Hierdoor kunnen de mbo’s zich onderscheiden. In het mbo willen we studenten voorbereiden op het toekomstig beroep, rekening houdend de veranderende wereld. Flexibel onderwijs, dicht bij de arbeidsmarkt waar we voor opleiden is hierbij van belang.

Meer informatie

Kennisgroep

Leren en lesgeven met ICT

Het bewust inzetten van ICT in het onderwijs stelt mbo-instellingen in staat krachtig onderwijs vorm te geven. Om te zorgen dat docenten zichzelf voldoende bekwaam voelen om ICT in het onderwijs in te zetten zet de kennisgroep een breed scala van activiteiten in voor het ontwikkelen van kennis en het ondersteunen van de competentieontwikkeling van docenten. 

Meer informatie