Ga terug naar overzicht

Leren, delen en netwerkwerken voor professionals uit het MBO, daar ging het om tijdens de werkconferentie op 25 september jl. Helicon MBO in Velp, waar 160 mensen aanwezig waren. “We zijn trots op ons mbo. De docent maakt het verschil en samen willen we professionaliseren.”

Sarien Shkolnik (cvb Graafschap College) en Gijs de Bont (cvb Helicon) openden de conferentie met een terugblik, stand van zaken en hun droom over dit samenwerkingsverband van de Gelderse mbo’s. Daarna volgden de deelnemers een van de tien leerdeelsessies, gaf Maarten Steinbuch een doorkijkje naar de toekomst en werd er volop genetwerkt tijdens de hapjesmarkt.

Inspirerend
Maya van der Meer, opleidingsmanager Motorvoertuigen bij het Graafschap College, is enthousiast tijdens de conferentie: “De keynotespeaker, Maarten Steinbuch, is een kei; inspirerend, positief gestemd en innovatief. Steinbuch krijgt zelf energie van alle ontwikkelingen die op ons afkomen en kon deze energie op zijn publiek overbrengen. De leer- en deelsessie die ik bijwoonde (muskusrat) was weliswaar niet één-op-één toepasbaar in mijn eigen onderwijsprogramma, maar liet wel een paar interessante opties zien, die te gebruiken zijn bij het inrichten van een hybride leeromgeving.”

Uitdagende banen in het mbo
Er waren docenten, onderzoekers, lerarenopleiders, managers, onderwijsondersteuners, directeuren en bestuursleden en ook de MBO Raad was vertegenwoordigd. “Mijn collega’s van de lerarenopleidingen van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen waren volop vertegenwoordigd en dit vind ik een goed signaal. Er ligt namelijk een uitdagende baan voor onze studenten in het verschiet binnen het mbo, dat veelzijdig en altijd in ontwikkeling is. Het is belangrijk dat we goed van elkaar weten wat er speelt en daar is deze conferentie en uitgelezen kans voor,” aldus Loes Nobbe, programmamanager van de HAN-ILS.
Vingers en duimen
Deze conferentie was een mooie mogelijkheid om te bouwen aan een lerende community en het uitbreiden van een netwerk. Tijdens de afronding stelde Gijs de Bont de volgende vraag:” Zijn er mensen die telefoonnummers hebben uitgewisseld?”, waarna er onder gelach meerdere vingers de lucht in gingen.
Margriet Overmeyer, de projectleider, geeft aan: “Mijn collega’s reageerden enthousiast tijdens de conferentie en ik zag meerdere keren een duim omhoog gaan als ik oogcontact zocht. Kortom, ook ik kijk met een positief gevoel terug op de conferentie.”

 

 

Kennisgroep

Beroepsgerichte didactiek

Het bewust inzetten van beroepsgerichte didactiek maakt het onderwijs in het mbo interessant en beroepsspecifiek. Hierdoor kunnen de mbo’s zich onderscheiden. In het mbo willen we studenten voorbereiden op het toekomstig beroep, rekening houdend de veranderende wereld. Flexibel onderwijs, dicht bij de arbeidsmarkt waar we voor opleiden is hierbij van belang.

Meer informatie

Kennisgroep

Leren en lesgeven met ICT

Het bewust inzetten van ICT in het onderwijs stelt mbo-instellingen in staat krachtig onderwijs vorm te geven. Om te zorgen dat docenten zichzelf voldoende bekwaam voelen om ICT in het onderwijs in te zetten zet de kennisgroep een breed scala van activiteiten in voor het ontwikkelen van kennis en het ondersteunen van de competentieontwikkeling van docenten. 

Meer informatie