Ga terug naar overzicht

De designteams van Beroepsgerichte didactiek hebben tijdens de leerdeelsessie op 12 juni 2018 laten zien waar zij trots op zijn. Wat is er voor het onderwijs ontwikkeld? Wat is de meerwaarde voor studenten en docenten? Welke doelen zijn er bereikt? Studenten van RijnIJssel hebben vragen gesteld en een informatiefilmpje gemaakt. Doordat studenten, docenten en onderzoekers met elkaar in gesprek gingen is het ontwerp verder aangescherpt. Tijdens de nabespreking zei Francesca Giesberts, student RijnIJssel: “Het doet mij goed om te zien dat docenten van elkaar willen leren en nieuwe dingen ontwikkelen voor het onderwijs.”

Enkele voorbeelden van wat designteam ontwerpen en volgend schooljaar al in de praktijk gaan brengen

Helicon en de Leijgraaf         Excellentieprogramma ‘Ecotoxicologie’

RijnIJssel                                 Rubrics voor Onderwijs Assistenten en Pedagogisch Werk, CIOS, profilering nieuw kwalificaties Sport, Bewegen en Gezondheid

ROC Nijmegen                        Leerafdeling Toekomstige Zorgprofessionals in het maasziekenhuis

ROC A12                                   Oriëntatie Werkvelden in en met de praktijk

HAN ILS                                  Ontwerp voor Leraren in opleiding (LIO) om Betekenisvol Beroepsonderwijs te geven

Graafschap College               Begeleidingsrollen Hybride leeromgeving Sport en Bewegen

 

Kennisgroep

Beroepsgerichte didactiek

Het bewust inzetten van beroepsgerichte didactiek maakt het onderwijs in het mbo interessant en beroepsspecifiek. Hierdoor kunnen de mbo’s zich onderscheiden. In het mbo willen we studenten voorbereiden op het toekomstig beroep, rekening houdend de veranderende wereld. Flexibel onderwijs, dicht bij de arbeidsmarkt waar we voor opleiden is hierbij van belang.

Meer informatie

Kennisgroep

Leren en lesgeven met ICT

Het bewust inzetten van ICT in het onderwijs stelt mbo-instellingen in staat krachtig onderwijs vorm te geven. Om te zorgen dat docenten zichzelf voldoende bekwaam voelen om ICT in het onderwijs in te zetten zet de kennisgroep een breed scala van activiteiten in voor het ontwikkelen van kennis en het ondersteunen van de competentieontwikkeling van docenten. 

Meer informatie