Ga terug naar overzicht

In het voorjaar van 2017 heeft de kennisgroep Leren en Lesgeven met ICT van de Gelderse Professionaliseringsagenda een vragenlijst uitgezet onder de Gelderse mbo-instellingen. Dit onderzoek is gebaseerd op het competentieprofiel waarin concreet is beschreven welke competenties docenten nodig hebben om les te geven met ICT. In het competentieprofiel voor leren en lesgeven met ICT is een aantal competentiedomeinen te onderscheiden die van belang zijn voor de manier waarop docenten leren en lesgeven met ICT. Deze competentiedomeinen vormen de basis voor de monitor voor leren en lesgeven met ICT. De 8 competenties zijn in samenhang met elkaar van invloed op de mate waarin docenten leren en lesgeven met ICT in de praktijk.

Een steekproef van 1802 deelnemers van 8 instellingen (naast de genoemde Gelderse mbo’s doet ook AOC Oost mee aan dit project) heeft een mooi beeld opgeleverd over de stand van leren en lesgeven met ICT. Dit beeld laat zien dat er nog sterk aanvullende aandacht nodig is om leren en lesgeven met ICT gemeengoed te laten worden binnen het onderwijs. De meeste docenten in het Gelders mbo maken nauwelijks structureel gebruik van vernieuwende ICT-toepassingen in de klas. Er wordt vrijwel geen gebruik gemaakt van ict voor differentiatie en ook in de begeleiding van BPV wordt niet of nauwelijks ict ingezet.

Docenten vinden zichzelf onzeker in het didactisch gebruik van ICT. Maar de helft schat zich hoogstens basaal vaardig in. Nog minder docenten vinden zichzelf vaardig in het creatief gebruik van ICT of gebruik van ICT voor differentiatie. De eigen ICT-geletterdheid is men positiever over. De meeste docenten vinden zichzelf vaardig op het gebied van informatie- en mediavaardigheden en maken in hun dagelijks leven veelvuldig gebruik van bijvoorbeeld internet en e-mail. Echter als het op didactisch gebruik aankomt geeft het merendeel aan niet van de mogelijkheden van ICT op de hoogte te zijn. Docenten vinden zichzelf creatief en didactisch innoverend maar niet met behulp van ICT, op dit gebied lijkt er sprake te zijn van handelingsverlegenheid. De meerwaarde die ICT in het onderwijs kan bieden wordt echter door vrijwel iedereen onderkend.

Een diepgaandere analyse van de resultaten geeft adviezen over de mogelijke gebieden waarin docenten en instellingen zich kunnen ontwikkelen die een positief effect kunnen hebben op de competenties van docenten. Belangrijke voorspellers zijn onder andere toegang tot, en kennis over ICT-toepassingen voor onderwijsvernieuwing, het verder ontwikkelen van de instrumentele vaardigheden en vaardigheden voor creatief gebruik van ICT.

Wil je meer informatie over deze monitor dan kan je het volledige rapport hier downloaden: Gelderse_MBO_Beginmeting_leren_en_lesgeven_met_ict-def_20170711

Kennisgroep

Beroepsgerichte didactiek

Het bewust inzetten van beroepsgerichte didactiek maakt het onderwijs in het mbo interessant en beroepsspecifiek. Hierdoor kunnen de mbo’s zich onderscheiden. In het mbo willen we studenten voorbereiden op het toekomstig beroep, rekening houdend de veranderende wereld. Flexibel onderwijs, dicht bij de arbeidsmarkt waar we voor opleiden is hierbij van belang.

Meer informatie

Kennisgroep

Leren en lesgeven met ICT

Het bewust inzetten van ICT in het onderwijs stelt mbo-instellingen in staat krachtig onderwijs vorm te geven. Om te zorgen dat docenten zichzelf voldoende bekwaam voelen om ICT in het onderwijs in te zetten zet de kennisgroep een breed scala van activiteiten in voor het ontwikkelen van kennis en het ondersteunen van de competentieontwikkeling van docenten. 

Meer informatie