Ga terug naar overzicht

De eerste leerdeelsessie van beroepsgerichte didactiek op 9 november 2017 stond in het teken van kennismaken, uitwisselen en inspireren.

Henk Hilferink deed de aftrap met zijn presentatie: ‘ Een parallel tussen design en onderwijs’. Hierin legde hij de nadruk op de rol van de gebruiker, deze staat in iedere fase van het ontwerp centraal. Een foto van olifantenpaadjes, paadjes die ontstaan doordat mensen iedere keer zelf de kortste route kiezen en hierdoor van gebaande paden wijken, maakte duidelijk dat de gebruikers in een ontwerpproces ten alle tijden centraal moeten staan. Daarna gingen de leden van de designteams aan de slag met het maken van een poster over hun ontwerpthema en vraagstuk. Haske van Vlokhoven, Aimee Hoeve (onderzoekers) en Loek Nieuwenhuis (lector) begeleidde hierbij. Tijdens de presentaties van de posters stelden de anderen vragen en gaven tips en tops.

De context waarbinnen de designteams opereren is toegelicht door Aimee Hoeve.  Loek Nieuwenhuis heeft de verbinding en het belang van beroepsgerichte didactiek en het lectoraat Beroepspedagogiek aangetikt.

De opmerking: “de energie spat ervan af”, die een van de aanwezigen maakten op het einde van de bijeenkomst, geeft de stemming en de sfeer weer.

Kennisgroep

Beroepsgerichte didactiek

Het bewust inzetten van beroepsgerichte didactiek maakt het onderwijs in het mbo interessant en beroepsspecifiek. Hierdoor kunnen de mbo’s zich onderscheiden. In het mbo willen we studenten voorbereiden op het toekomstig beroep, rekening houdend de veranderende wereld. Flexibel onderwijs, dicht bij de arbeidsmarkt waar we voor opleiden is hierbij van belang.

Meer informatie

Kennisgroep

Leren en lesgeven met ICT

Het bewust inzetten van ICT in het onderwijs stelt mbo-instellingen in staat krachtig onderwijs vorm te geven. Om te zorgen dat docenten zichzelf voldoende bekwaam voelen om ICT in het onderwijs in te zetten zet de kennisgroep een breed scala van activiteiten in voor het ontwikkelen van kennis en het ondersteunen van de competentieontwikkeling van docenten. 

Meer informatie