Ga terug naar overzicht

Stand van zaken designteams

  • Rijn IJssel: heeft twee designteams. Het ene richt zich op gezondheidspreventie (CIOS) het andere ontwikkeld rubrics voor gepersonaliseerd leren.
  • ROC A12: heeft een designteam met de Liemerije en Siza. Zij ontwerpen maatwerkonderwijs voor niveau 2 en 3.
  • Helicon en ROC de Leijgraaf: Designteam eco-toxicologie. Zij richten zich op het optimaliseren van het bedrijf als bindmiddel bij leerlinggerichte beroepsdidactiek. De vraag komt hierbij uit het bedrijfsleven.
  • Graafschap College: heeft een designteam dat zich richt op de hybride leeromgeving van de opleiding sport en bewegen. Het omschrijven van de verschillende rollen; studentenrollen, rol leermeerster/werkmeester etc.
  • ROC Nijmegen: designteam “flexibele verpleegkundige” Hoe begeleiden en verzorgen we de client van ziekenhuis tot thuis?
  • HAN ILS: Buigt zich over de vraag, hoe geven we beroepsgericht en betekenisvol les? Dit designteam richt zich op toekomstige mbo docenten.

 

 

 

Kennisgroep

Beroepsgerichte didactiek

Het bewust inzetten van beroepsgerichte didactiek maakt het onderwijs in het mbo interessant en beroepsspecifiek. Hierdoor kunnen de mbo’s zich onderscheiden. In het mbo willen we studenten voorbereiden op het toekomstig beroep, rekening houdend de veranderende wereld. Flexibel onderwijs, dicht bij de arbeidsmarkt waar we voor opleiden is hierbij van belang.

Meer informatie

Kennisgroep

Leren en lesgeven met ICT

Het bewust inzetten van ICT in het onderwijs stelt mbo-instellingen in staat krachtig onderwijs vorm te geven. Om te zorgen dat docenten zichzelf voldoende bekwaam voelen om ICT in het onderwijs in te zetten zet de kennisgroep een breed scala van activiteiten in voor het ontwikkelen van kennis en het ondersteunen van de competentieontwikkeling van docenten. 

Meer informatie