Ga terug naar overzicht

‘Inspirerend’ en ‘leerzaam’. Dàt was de zgn. Spellenmiddag die we 31 januari j.l vanuit de Gelderse Professionaliserings Agenda hebben georganiseerd!
Een resultaat van de mooie samenwerking tussen de Gelderse ROC’s waar leren en lesgeven met ICT centraal staat.

In het iXperium Leren en Lesgeven met ICT in Arnhem kwamen collega’s van de verschillen onderwijsinstellingen bijeen.
Tijdens deze middag hebben I-coaches, onderwijskundigen, HRM adviseurs, docenten en beleidsadviseurs er verschillende werkvormen/ interventies die ontwikkeld zijn door de HAN samen mogen ervaren.

In het bouwstenenspel werd onderzocht welke bouwstenen nodig zijn voor een effectieve docentprofessionalisering. Bij het competentiespel werd duidelijk welke competenties een onderwijsteam nodig heeft voor het ontwikkelen  van onderwijs met ICT. Ook werd er de diepte ingegaan naar aanleiding van de resultaten van de ICT monitor. Hoe kun je de resultaten van de ICT monitor vertalen in je ROC? Daarnaast werd het Actantenspel Hart voor de Zaak gespeeld waarin de deelnemers in de huid kropen van een onderwijsteam dat gaat innoveren met ICT.

Super leuk om in een informele setting met en van elkaar te leren. Uitwisselen, inspireren, netwerken en het goede gesprek voeren. We hebben veelal dezelfde uitdagingen, hoe fijn is het om hier samen in op te trekken?

Laten we deze olievlek verder uitsmeren zodat, door gebruikmakend van onder andere de gespeelde interventies van deze middag, de geoliede machines verder ontstaan binnen de ROC’s.

 

Kennisgroep

Beroepsgerichte didactiek

Het bewust inzetten van beroepsgerichte didactiek maakt het onderwijs in het mbo interessant en beroepsspecifiek. Hierdoor kunnen de mbo’s zich onderscheiden. In het mbo willen we studenten voorbereiden op het toekomstig beroep, rekening houdend de veranderende wereld. Flexibel onderwijs, dicht bij de arbeidsmarkt waar we voor opleiden is hierbij van belang.

Meer informatie

Kennisgroep

Leren en lesgeven met ICT

Het bewust inzetten van ICT in het onderwijs stelt mbo-instellingen in staat krachtig onderwijs vorm te geven. Om te zorgen dat docenten zichzelf voldoende bekwaam voelen om ICT in het onderwijs in te zetten zet de kennisgroep een breed scala van activiteiten in voor het ontwikkelen van kennis en het ondersteunen van de competentieontwikkeling van docenten. 

Meer informatie