Samen werken aan goed mbo-onderwijs

Het Gelders mbo en de Academie Educatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen maken zich samen sterk voor de ontwikkeling van een actueel samenhangend en toegankelijk opleidings- en professionaliseringsaanbod voor mbo-docenten, ten behoeve van de kwaliteit van het Gelderse beroepsonderwijs voor nu en de toekomst!

Meer informatie

Waarom deze samenwerking?

Het Gelders mbo en de Academie Educatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen maken zich samen sterk voor de ontwikkeling van een actueel samenhangend en toegankelijk opleidings- en professionaliseringsaanbod voor mbo-docenten, ten behoeve van de kwaliteit van het Gelderse beroepsonderwijs voor nu en de toekomst!

Voor wie?

  • mbo-docenten
  • aankomende docenten
  • zij-instromers vanuit het werkveld
  • lerarenopleiders van de HAN

Samen realiseren we het beste onderwijs in het mbo in de regio Gelderland

Doelen

  • Het realiseren van voldoende en vakbekwame docenten voor het mbo in de Gelderse regio.
  • Het maken van een structurele verbinding tussen opleiden en professionaliseren.
  • Het maken van een structurele verbinding tussen onderwijs, opleiding en onderzoek teneinde de innovatieve kracht van het samenwerkingsverband te versterken, de kwaliteit en opbrengsten van de activiteiten en projecten te borgen en kennis te ontwikkelen en delen met elkaar en met anderen.
  • Het evidence based verbeteren van mbo-opleidingen, de lerarenopleidingen en professionalisering. Het vormen van sector en mbo-overstijgende leergemeenschappen om met name het informele leren te faciliteren.

Designteams

De Gelderse Professionaliseringsagenda vormt een leernetwerk waarin we op verschillende manieren met elkaar samenwerken aan professionalisering van huidige en toekomstige docenten. In de kennisgroepen doen we dat onder andere door de inzet van designteams. Op iedere instelling zijn designteams gestart voor zowel ICT als beroepsgerichte didactiek. In designteams werken docenten op systematische en onderzoekende wijze aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. De designteams worden hierbij begeleid door onderzoekers van Center of Expertise van de HAN. Door deze samenwerking komt de onderwijsverbetering van onderaf én ontwikkelen docenten hun onderzoeksvaardigheden.

Kennisgroep

Beroepsgerichte didactiek

Het bewust inzetten van beroepsgerichte didactiek maakt het onderwijs in het mbo interessant en beroepsspecifiek. Hierdoor kunnen de mbo’s zich onderscheiden. In het mbo willen we studenten voorbereiden op het toekomstig beroep, rekening houdend de veranderende wereld. Flexibel onderwijs, dicht bij de arbeidsmarkt waar we voor opleiden is hierbij van belang.

Meer informatie

Kennisgroep

Leren en lesgeven met ICT

Het bewust inzetten van ICT in het onderwijs stelt mbo-instellingen in staat krachtig onderwijs vorm te geven. Om te zorgen dat docenten zichzelf voldoende bekwaam voelen om ICT in het onderwijs in te zetten zet de kennisgroep een breed scala van activiteiten in voor het ontwikkelen van kennis en het ondersteunen van de competentieontwikkeling van docenten. 

Meer informatie