Ga terug naar overzicht

In het voorjaar is het meerjarenplan 2023-2026 vastgesteld. Het meerjarenplan beschrijft de ambities en doelstellingen voor de periode 2023-2026. In het meerjarenplan staan twee ambities centraal:

  • Ambitie 1: Verbinding met landelijke en regionale netwerken/ ontwikkelingen
  • Ambitie 2: Doorlopende lijn opleiden-professionaliseren

Het meerjarenplan is te vinden op de pagina Over ons

Kennisgroep

Beroepsgerichte didactiek

Het bewust inzetten van beroepsgerichte didactiek maakt het onderwijs in het mbo interessant en beroepsspecifiek. Hierdoor kunnen de mbo’s zich onderscheiden. In het mbo willen we studenten voorbereiden op het toekomstig beroep, rekening houdend de veranderende wereld. Flexibel onderwijs, dicht bij de arbeidsmarkt waar we voor opleiden is hierbij van belang.

Meer informatie

Kennisgroep

Leren en lesgeven met ICT

Het bewust inzetten van ICT in het onderwijs stelt mbo-instellingen in staat krachtig onderwijs vorm te geven. Om te zorgen dat docenten zichzelf voldoende bekwaam voelen om ICT in het onderwijs in te zetten zet de kennisgroep een breed scala van activiteiten in voor het ontwikkelen van kennis en het ondersteunen van de competentieontwikkeling van docenten. 

Meer informatie