Gelderse Professionaliseringsagenda

Het Gelders mbo en de Academie Educatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen maken zich samen sterk voor de ontwikkeling van een actueel samenhangend en toegankelijk opleidings- en professionaliseringsaanbod voor mbo-docenten, ten behoeve van de kwaliteit van het Gelderse beroepsonderwijs voor nu en de toekomst!  

Doelen van de samenwerking zijn:

  • Het realiseren van voldoende en vakbekwame docenten voor het mbo in de Gelderse regio.
  • Het maken van een structurele verbinding tussen opleiden en professionaliseren.
  • Het maken van een structurele verbinding tussen onderwijs, opleiding en onderzoek teneinde de innovatieve kracht van het samenwerkingsverband te versterken, de kwaliteit en opbrengsten van de activiteiten en projecten te borgen en kennis te ontwikkelen en delen met elkaar en met anderen
  • Het evidence based verbeteren van mbo-opleidingen, de lerarenopleidingen en professionalisering. Het vormen van sector en mbo-overstijgende leergemeenschappen om met name het informele leren te faciliteren.

 

Meerjarenplan 2023-2026

De ambities, projectlijnen en organisatiestructuur staan beschreven in het meerjarenplan 2023-2026. Klik op de link om de samenvatting van het meerjarenplan in te zien.

Samenvatting Meerjarenplan GPA 2023-2026