Ga terug naar overzicht

In de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict (OWP ICT) werkten Rijn IJssel, Graafschap College, Summa College, Koning Willem I College, het iXperium, het Mediacollege Amsterdam, Tilburg University en IVA Onderwijs samen aan het vormgeven van gepersonaliseerd leren met ict.

Binnenkort (maart 2024) onthullen we drie compacte en toegankelijke praktijkpublicaties en bijbehorende posters. Deze helpen je op weg met onderwerpen als “Implementeren kun je leren”, “Onderzoekend ontwerpen van gepersonaliseerd leren met ict” en “Manieren om differentiatie en zelfregie te ondersteunen met ict”. De publicaties, verrijkt met lessen uit de OWP ICT en inzichten uit de literatuur, zijn speciaal ontworpen om docenten te inspireren.

Houd ixperium.nl in de gaten voor de lancering van deze publicaties en posters. Tijdens het GPA Connect in april kun je in gesprek met enkele van de auteurs achter deze praktijkpublicaties. Mis het niet!

Kennisgroep

Beroepsgerichte didactiek

Het bewust inzetten van beroepsgerichte didactiek maakt het onderwijs in het mbo interessant en beroepsspecifiek. Hierdoor kunnen de mbo’s zich onderscheiden. In het mbo willen we studenten voorbereiden op het toekomstig beroep, rekening houdend de veranderende wereld. Flexibel onderwijs, dicht bij de arbeidsmarkt waar we voor opleiden is hierbij van belang.

Meer informatie

Kennisgroep

Leren en lesgeven met ICT

Het bewust inzetten van ICT in het onderwijs stelt mbo-instellingen in staat krachtig onderwijs vorm te geven. Om te zorgen dat docenten zichzelf voldoende bekwaam voelen om ICT in het onderwijs in te zetten zet de kennisgroep een breed scala van activiteiten in voor het ontwikkelen van kennis en het ondersteunen van de competentieontwikkeling van docenten. 

Meer informatie