Ga terug naar overzicht

https://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/publicaties/rapport-monitor-leren-en-lesgeven-met-ict-in-mbo/

Rapport monitor leren en lesgeven met ict in mbo – iXperium

Dit is het rapport van de tweede meting van de monitor Leren en Lesgeven met ict in het mbo. Een meting die, door de COVID-19-crisis, gedeeltelijk is afgenomen in een uitzonderlijke periode waarbij het afstandsonderwijs voor veel mbo-scholen een nieuwe werkelijkheid werd.  www.ixperium.nl

In het voorjaar 2020 hebben de Gelderse mbo’s deelgenomen aan de monitor Leren en Lesgeven met ict. Het rapport helpt om passende vervolgstappen te zetten in de Gelderse Professionaliserings agenda om docenten te ondersteunen in de competentieontwikkeling.

Kennisgroep

Beroepsgerichte didactiek

Het bewust inzetten van beroepsgerichte didactiek maakt het onderwijs in het mbo interessant en beroepsspecifiek. Hierdoor kunnen de mbo’s zich onderscheiden. In het mbo willen we studenten voorbereiden op het toekomstig beroep, rekening houdend de veranderende wereld. Flexibel onderwijs, dicht bij de arbeidsmarkt waar we voor opleiden is hierbij van belang.

Meer informatie

Kennisgroep

Leren en lesgeven met ICT

Het bewust inzetten van ICT in het onderwijs stelt mbo-instellingen in staat krachtig onderwijs vorm te geven. Om te zorgen dat docenten zichzelf voldoende bekwaam voelen om ICT in het onderwijs in te zetten zet de kennisgroep een breed scala van activiteiten in voor het ontwikkelen van kennis en het ondersteunen van de competentieontwikkeling van docenten. 

Meer informatie