Ga terug naar overzicht

Op donderdag 18 april van 09.30-14.30 uur staat de volgende GPA CONNECT! bijeenkomst gepland. Het belooft een mooie bijeenkomst te worden die in het teken staat van grensoverstijgend samenwerken. Er is een interessante gastpreker uitgenodigd en er staan verschillende workshops op het programma.

Meer informatie over het programma volgt spoedig. Noteer de datum alvast in je agenda en nodig je collega’s uit!

Kennisgroep

Beroepsgerichte didactiek

Het bewust inzetten van beroepsgerichte didactiek maakt het onderwijs in het mbo interessant en beroepsspecifiek. Hierdoor kunnen de mbo’s zich onderscheiden. In het mbo willen we studenten voorbereiden op het toekomstig beroep, rekening houdend de veranderende wereld. Flexibel onderwijs, dicht bij de arbeidsmarkt waar we voor opleiden is hierbij van belang.

Meer informatie

Kennisgroep

Leren en lesgeven met ICT

Het bewust inzetten van ICT in het onderwijs stelt mbo-instellingen in staat krachtig onderwijs vorm te geven. Om te zorgen dat docenten zichzelf voldoende bekwaam voelen om ICT in het onderwijs in te zetten zet de kennisgroep een breed scala van activiteiten in voor het ontwikkelen van kennis en het ondersteunen van de competentieontwikkeling van docenten. 

Meer informatie