Ga terug naar overzicht

Op maandag 17 april jl. organiseerde het alumni-netwerk Teacher in the Lead (van de Beroepsvereniging opleiders MBO (BVMBO) en ECBO | Expertisecentrum Beroepsonderwijs) een webinar over beroepsgerichte didactiek. Anne Khaled (HAN) en Ineke Moonen (ROC Nijmegen) hebben de ruim 35 deelnemers meegenomen in onderzoek en ontwikkelingen over beroepsgerichte didactiek. Het begon met de toelichting dat beroepsgerichte didactiek gaat over 1) het ontwikkelen van beroepskennis, 2) beroepsmatig leren handelen en 3) het ontwikkelen van een beroepsidentiteit.

In de webinar is vervolgens ingezoomd op het ontwikkelen van beroepskennis door beroepsgerichte gesprekken voeren in het bewegingsonderwijs[1]. Zij heeft de vier soorten gesprekken die zijn geïdentificeerd (Handelingsgerichte gesprekken, theorie gestuurde gesprekken, probleemgestuurde gesprekken, gesprekken over professionele identiteitsontwikkeling) toegelicht aan de hand van voorbeelden. Ineke lichtte toe hoe deze  gesprekken ook toepasbaar zijn in andere opleidingen en domeinen.

Vervolgens presenteerde Anne hoe je beroepsmatig handelen kan bevorderen, specifiek hoe je wendbaar vakmanschap kan begeleiden. Ineke gaf terecht toe dat wendbaar vakmanschap veel aandacht krijgt momenteel maar dat het wel wat eist van opleidingen en hun teams. In het project ‘Ruimte voor wendbaar vakmanschap’[2] hebben Anne en collega’s tools ontwikkeld om docenten en werkbegeleiders hierin te ondersteunen.

De webinar is afgesloten met een inkijkje in de Spiegel beroepsgerichte didactiek. Ineke heeft de deelnemers meegenomen in de werkwijze en ervaringen met de spiegel. Vanaf 1 mei 2023 wordt er verder gewerkt met de spiegel in het praktijkgerichte onderzoek  Docenten maken het verschil! Beroepsgerichte didactiek als fundament voor goed beroepsonderwijs van NRO subsidieronde Samenwerken aan onderwijskwaliteit in de regio.

[1] https://www.pedagogischestudien.nl/search?identifier=776405c2-16d8-4988-9339-080e269071b0

[2] https://husite.nl/ruimtevoorwendbaarvakmanschap/tools-voor-begeleiders/

Kennisgroep

Beroepsgerichte didactiek

Het bewust inzetten van beroepsgerichte didactiek maakt het onderwijs in het mbo interessant en beroepsspecifiek. Hierdoor kunnen de mbo’s zich onderscheiden. In het mbo willen we studenten voorbereiden op het toekomstig beroep, rekening houdend de veranderende wereld. Flexibel onderwijs, dicht bij de arbeidsmarkt waar we voor opleiden is hierbij van belang.

Meer informatie

Kennisgroep

Leren en lesgeven met ICT

Het bewust inzetten van ICT in het onderwijs stelt mbo-instellingen in staat krachtig onderwijs vorm te geven. Om te zorgen dat docenten zichzelf voldoende bekwaam voelen om ICT in het onderwijs in te zetten zet de kennisgroep een breed scala van activiteiten in voor het ontwikkelen van kennis en het ondersteunen van de competentieontwikkeling van docenten. 

Meer informatie