Ga terug naar overzicht

Beste GPA betrokkene,

Graag nodigen we je uit voor de GPA CONNECT! bijeenkomst op 18 april. De bijeenkomst staat in het teken van grensoverstijgend samenwerken en leren. Na een inspirerende keynote van Aminata Cairo rondom dit thema, zijn er in de themarondes verschillende sessies te volgen die aansluiten bij de projectlijnen van de GPA. Het belooft een mooie bijeenkomst te worden waarbij we een grote groep collega’s hopen te bereiken, deel de uitnodiging daarom met collega’s vanuit je organisatie!

Er is een beperkt aantal plekken voor de bijeenkomst. Meld je voor 10 april aan via het aanmeldformulier.

Aansluitend is het mogelijk om aan te sluiten bij het kennisdelingsevenement van de Opleidingsschool MBO Arnhem & Achterhoek. Meer info in het aanmeldformulier.

Hopelijk tot dan!

Uitnodiging GPA CONNECT! 18 april

Kennisgroep

Beroepsgerichte didactiek

Het bewust inzetten van beroepsgerichte didactiek maakt het onderwijs in het mbo interessant en beroepsspecifiek. Hierdoor kunnen de mbo’s zich onderscheiden. In het mbo willen we studenten voorbereiden op het toekomstig beroep, rekening houdend de veranderende wereld. Flexibel onderwijs, dicht bij de arbeidsmarkt waar we voor opleiden is hierbij van belang.

Meer informatie

Kennisgroep

Leren en lesgeven met ICT

Het bewust inzetten van ICT in het onderwijs stelt mbo-instellingen in staat krachtig onderwijs vorm te geven. Om te zorgen dat docenten zichzelf voldoende bekwaam voelen om ICT in het onderwijs in te zetten zet de kennisgroep een breed scala van activiteiten in voor het ontwikkelen van kennis en het ondersteunen van de competentieontwikkeling van docenten. 

Meer informatie