Ga terug naar overzicht

Binnen de projectlijn Responsief beroepsonderwijs wordt hard gewerkt binnen het Gelderse spiegelteam en de lokale spiegelteams. Er is inmiddels bij vijf opleidingen de spiegel afgenomen en er staan verschillende spiegelgesprekken gepland. De werkwijze krijgt steeds meer vorm, ook zorgt het Gelderse spiegelteam echt voor gezamenlijke werkwijze en uitwisseling tussen de instellingen.

Ook de kennisgroep krijgt steeds meer vorm en zo konden we tijdens onze laatste bijeenkomst de verdieping in op de verschillende thema’s:

  • Responsief
  • Nieuwe vormen van werkplekleren
  • Grensoverstijgend samenwerken

Kennisgroep

Beroepsgerichte didactiek

Het bewust inzetten van beroepsgerichte didactiek maakt het onderwijs in het mbo interessant en beroepsspecifiek. Hierdoor kunnen de mbo’s zich onderscheiden. In het mbo willen we studenten voorbereiden op het toekomstig beroep, rekening houdend de veranderende wereld. Flexibel onderwijs, dicht bij de arbeidsmarkt waar we voor opleiden is hierbij van belang.

Meer informatie

Kennisgroep

Leren en lesgeven met ICT

Het bewust inzetten van ICT in het onderwijs stelt mbo-instellingen in staat krachtig onderwijs vorm te geven. Om te zorgen dat docenten zichzelf voldoende bekwaam voelen om ICT in het onderwijs in te zetten zet de kennisgroep een breed scala van activiteiten in voor het ontwikkelen van kennis en het ondersteunen van de competentieontwikkeling van docenten. 

Meer informatie