Ga terug naar overzicht

Afgelopen maanden zijn het Gelderse spiegelteam en de meeste lokale spiegelteams meermaals bij elkaar gekomen. De eerste teamspiegels zijn afgenomen. Er is een mooie structuur voor gespreksvoering en een heldere fase planning. Bij enkele ROC’s worden nu verkennende gesprekken gevoerd met teams voor eventuele deelname aan de teamspiegel.
Mocht je interesse hebben in de teamspiegel of hier meer over willen weten, neem dan contact op met iemand uit het lokale spiegelteam van jouw organisatie of met Martine Vencken, m.vencken@roc-nijmegen.nl

Meer weten over het onderzoeksproject? zie Docenten maken het verschil! Beroepsgerichte didactiek als fundament voor goed beroepsonderwijs. | NRO

Kennisgroep

Beroepsgerichte didactiek

Het bewust inzetten van beroepsgerichte didactiek maakt het onderwijs in het mbo interessant en beroepsspecifiek. Hierdoor kunnen de mbo’s zich onderscheiden. In het mbo willen we studenten voorbereiden op het toekomstig beroep, rekening houdend de veranderende wereld. Flexibel onderwijs, dicht bij de arbeidsmarkt waar we voor opleiden is hierbij van belang.

Meer informatie

Kennisgroep

Leren en lesgeven met ICT

Het bewust inzetten van ICT in het onderwijs stelt mbo-instellingen in staat krachtig onderwijs vorm te geven. Om te zorgen dat docenten zichzelf voldoende bekwaam voelen om ICT in het onderwijs in te zetten zet de kennisgroep een breed scala van activiteiten in voor het ontwikkelen van kennis en het ondersteunen van de competentieontwikkeling van docenten. 

Meer informatie