Leidinggevenden Gelderse MBO’s 

Gaat jouw medewerker tijdelijk iets anders doen? Jouw HR-adviseur support jou door mee te denken over ‘slimme teambezetting’.
Wat houdt dat in?


Een voorbeeld.

Jasper is docent Rekenen bij de onderwijsdirectie Economie bij ROC Nijmegen. Hij ziet een tijdelijke vacature bij het Graafschap College waarin een docent Rekenen wordt gezocht. Een fors onderdeel van het takenpakket zal zijn om een app te bouwen om de rekenachterstanden bij studenten op een laagdrempelige manier aan te pakken. Digitaal lesgeven is iets waar Jasper zich de laatste tijd erg in heeft verdiept. Hij bespreekt de mogelijkheid met Sharon, zijn teammanager. Zij ziet in eerste instantie op tegen het regelen van vervanging maar ziet ook kansen voor het team.  Meer expertise in het team op het bouwen van apps staat al een tijdje op haar wensenlijst. Als Jasper straks terugkomt met deze ervaring heeft het hele team daar baat bij. Jasper heeft zin in deze nieuwe uitdaging en wordt voor een jaar gedetacheerd naar het Graafschap College. Sharon heeft nog wel een klus te klaren want goede docenten zijn lastig te vinden. Zij gaat in gesprek met haar HR adviseur en komt uit op de volgende aanpak:

 1. Korte termijn:
  De medewerker

  Jasper stond als docent ingeroosterd voor een groot aantal lessen. Die moeten dus worden overgenomen. Maar er liggen nog wat andere werkzaamheden. Zoals bijvoorbeeld curriculumvernieuwing, gericht op versterking van de praktische toepassing van het vak. Dit staat al een tijdje op de planning van het team maar blijkt lastig te realiseren.

Het team
Het team is goed op elkaar ingespeeld, werkt al lange tijd samen. Vernieuwing is een thema dat vaak vooruit geschoven wordt.

 1. Lange termijn: (Strategische Personeels Planning)
  Uit de SPP kwantitatief blijkt een verwacht tekort aan docenten rekenen en bedrijfseconomie. Studentinstroom is echter onzeker.
  De SPP Kwalitatief laat zien dat er een uitdaging ligt op het beter aansluiting zoeken bij de bedrijven om de sector heen. Meer focus op innovatie is noodzakelijk om in de toekomst topstudenten af te leveren. Verwachting is dat dit lastig is te ontwikkelen bij het zittend personeel maar ook lastig om nieuwe medewerkers op te werven.
 1. Aanpak
  De huidige docenten pakken de lessen op waarbij een aantal groepen samen wordt gevoegd. Daarnaast wordt uit deze grotere groep een aparte groep gemaakt die meer moeite heeft met rekenen. Via de hogeschool worden vierdejaars studenten gevraagd een bijdrage te leveren. Sharon speekt met Jasper af dat hij deze vierdejaars-studenten op afstand begeleidt. Met docenten die nog meer lesuren hebben is er nu nog minder tijd voor de zo broodnodige vernieuwing. De uren voor curriculum vernieuwing en innovatie die belegd waren bij de docenten worden in 3 projecten uitgezet. Om de doorlooptijd vlot te houden wordt gekozen voor een half jaar en 2 dagen in de week. Via de ‘Werkplaats Gelders MBO’ wordt een senior docent geworven die zich in dezelfde vakgroep op een andere school heeft gespecialiseerd op het thema vernieuwing. De overige 2 projecten worden door externen opgepakt met een resultaatopdracht.

 Conclusie: Het is even puzzelen maar het tijdelijke vertrek van een docent biedt ook kansen voor het tijdelijk anders organiseren van het werk en het versterken van zaken waar het team minder sterk in is.